ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
Rp 175.000,00
1 سال
.net
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
.org
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
.info
Rp 225.000,00
1 سال
Rp 225.000,00
1 سال
Rp 225.000,00
1 سال
.biz
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
.mobi
Rp 225.000,00
1 سال
Rp 225.000,00
1 سال
Rp 225.000,00
1 سال
.name
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
Rp 130.000,00
1 سال
.tel
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
Rp 195.000,00
1 سال
.int
Rp 295.000,00
1 سال
Rp 295.000,00
1 سال
Rp 295.000,00
1 سال
.co.id
Rp 320.000,00
1 سال
Rp 320.000,00
1 سال
Rp 320.000,00
1 سال
.my.id
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
.biz.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.web.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.or.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.id
Rp 260.000,00
1 سال
Rp 260.000,00
1 سال
Rp 260.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ac
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
.black
Rp 760.000,00
1 سال
Rp 760.000,00
1 سال
Rp 760.000,00
1 سال
.blue
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
.green
Rp 990.000,00
1 سال
Rp 990.000,00
1 سال
Rp 990.000,00
1 سال
.promo
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
.pet
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
.sh
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
.asia
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
.club
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
Rp 180.000,00
1 سال
.tv
Rp 495.000,00
1 سال
Rp 495.000,00
1 سال
Rp 495.000,00
1 سال
.cc
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
Rp 400.000,00
1 سال
.io
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
Rp 930.000,00
1 سال
.bio
Rp 980.000,00
1 سال
Rp 980.000,00
1 سال
Rp 980.000,00
1 سال
.ski
Rp 48,14
1 سال
Rp 48,14
1 سال
Rp 48,14
1 سال
.pink
Rp 18,51
1 سال
Rp 18,51
1 سال
Rp 18,51
1 سال
.red
Rp 18,51
1 سال
Rp 18,51
1 سال
Rp 18,51
1 سال
.xyz
N/A
N/A
N/A

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود